in good hands of [預購產品]不癢膏 Don't Scratch ([鎮靜過敏皮膚 出疹 尿布疹 暗瘡 止痕) 📣 約6月21日後陸續出貨 (MA2101) 📣📣 預購產品,約6月21日陸續出貨。若單內有預購產品,全單會一并整貨才寄出,敬請留意❗️ 金盞花、洋甘菊及薰衣草具有放鬆、舒緩安撫及抗菌特性,對出疹、尿布疹、熱痱、暗瘡,日曬後發紅皮膚有所助益。可減輕疼痛及加速復元。 而家好似多咗啲人 尤其是小朋友對蚊咬有過敏反應, 除咗會痕之外,會腫得比較厲害,而且好耐先退, Product #: ingoodhandsof-[預購產品]不癢膏 Don't Scratch ([鎮靜過敏皮膚 出疹 尿布疹 暗瘡 止痕) 📣 約6月21日後陸續出貨 (MA2101) Regular price: $HKD $58.0 Available from: in good hands of In stock